PB Adasia
PB Adasia

PB Adasia

Dopiero co Adaś świętował swoje PB – było prawie 20 kg!