Stary Staw
Regulamin

Regulamin

1.Wędkowanie na łowisku Stary Staw dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, a przybycie na łowisko oznacza jego zaakceptowanie. 

2.Rezerwacja stanowisk na łowisku odbywa się drogą telefoniczną ( w godzinach od 9.00 do 21.00) lub e-mailową.

3.Mapka wyznaczonych stanowisk karpiowych znajduje się na stronie internetowej www.stary staw.pl

4.Stanowisko uważa się za zarezerwowane jeśli zostanie wniesiona opłata w wysokości co najmniej połowy opłaty za czas planowanego pobytu na łowisku.

5.O ewentualnej rezygnacji z wędkowania w zarezerwowanym terminie należy powiadomić właściciela łowiska terminie minimum  7 dniowym.

6.Właściciel łowiska zastrzega sobie prawo zwrotu zapłaconej kwoty za rezerwację stanowiska  tylko w przypadku wykupienia zezwolenia przez innego wędkarza.

7.Wykupując zezwolenie na wędkowanie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez właściciela łowiska lub osoby wyznaczone do kontroli środka transportu i rzeczy osobistych.

8.W przypadku nagłej rezygnacji z łowienia lub usunięcia z łowiska za nie przestrzeganie regulaminu zapłacona kwota za udostępnienie łowiska nie zostaje zwrócona.

9.Dopuszcza się wjazd na stanowisko w celu rozpakowania bagaży i załadowaniu ich do samochodu po zakończeniu łowienia.

10.  Wędkowanie wolno rozpocząć po odprowadzeniu pojazdu w wyznaczone miejsce.

11. Celem zachowania ładu i porządku na łowisku wędkarz zobowiązany jest wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie po zakończeniu wędkowania.

12. Śmieci należy zabrać ze sobą. Istnieje możliwość zostawienia śmieci tylko i wyłącznie w formie posegregowanej zgodnie z zasadą segregacji śmieci . Śmieci pozostawiamy w wyznaczonym miejscu za opłatą zgodnie z cennikiem.

13. Doba wędkowania rozpoczyna się od 15:00 godziny i kończy się o 13:00 następnego dnia.

14. Wędkowanie odbywa się tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska oznaczonego numerem przy użyciu 2 wędek. Łowienie na trzeci kij możliwe jest po wykupieniu dodatkowego zezwolenia.

15. Ze względów bezpieczeństwa brama wjazdowa na łowisko jest zamykana. Opuszczanie  łowiska  może odbywać się tylko za zgodą właściciela. Osoby odwiedzające muszą być za każdym razem wcześniej zgłoszone właścicielowi.

16. Właściciel  łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, zdarzenia wynikające z załamania pogody oraz rzeczy pozostawione na łowisku.

17. W przypadku nawałnic, burzy i innych gwałtownych załamań pogody  należy niezwłocznie złożyć wędki, zabezpieczyć obozowisko i  sprzęt.

18. W przypadku zabrania na łowisko psa odpowiedzialny jest za niego i porządek-  jego właściciel. Wymagane jest aby przed przyjazdem zgłosić fakt posiadania psa podczas zasiadki.

19. Dopuszcza się możliwość rozbijania namiotów wyłącznie w obrębie stanowiska.

20. Zabrania się używania wszelkich środków pływających – nie dotyczy łódek zanętowych zdalnie sterowanych.

21. Obowiązkowo należy posiadać kołyskę jako matę karpiową oraz podbierak karpiowy. Można wypożyczyć zarówno kołyskę jak i podbierak od właściciela łowiska, należy ten fakt zgłosić podczas rezerwacji.

22. Wędzisko musi być uzbrojone w zestaw z samowypinającym się ciężarkiem.

23. Wędkarz , który złowi rybę powyżej 18+ kg musi niezwłocznie poinformować właściciela łowiska, w celu oględzin kondycji fizycznej ryby.

24. Właściciel łowiska ma prawo zamknąć akwen na czas zawodów wędkarskich, zarybiania, ewentualnego leczenia ryb lub z innych powodów, za zamknięcie łowiska nie jest zwracana żadna rekompensata chyba, że dokonana została wpłata za rezerwację stanowiska.

25. Każdy wędkarz zobowiązany jest do posiadania i stosowania preparatu dezynfekującego rany ryb po ukłuciach haczyka.

26.W przypadku złowienia ryby  okaleczonej (np: z mocno rozerwanym pyskiem) bądź chorej, rybę należy pozostawić w worku karpiowym i zgłosić niezwłocznie  właścicielowi łowiska.

27.Wędkarz, przebywający na łowisku z osobą  towarzyszącą musi bezwzględnie o tym fakcie powiadomić właściciela łowiska i wnieść za nią opłatę zgodnie z cennikiem. Łowienie ryb przez te osoby jest niedozwolone.

28. Wędkarze, łowiący na łowisku Stary Staw,  godzą się z faktem udostępnienia  zdjęć złowionych ryb w pierwszej kolejności właścicielowi  łowiska w celu reklamy łowiska.

29. Nie dopuszcza się zabierania przez wędkarzy jakichkolwiek ryb. Wszystkie ryby należy wpuścić w dobrej kondycji do wody. Wyjątkiem jest sum.  W przypadku złowienia suma należy natychmiast poinformować właściciela, który zabierze rybę. Na łowisku jest zakaz wpuszczania suma z powrotem do wody.

30. Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie się niezgodne z regulaminem, powoduje natychmiastowe usunięcie z łowiska, unieważnienie zezwolenia bez zwrotu kosztów, a także odmówienie sprzedaży zezwolenia w przyszłości. Wszelkie przypadki kłusownictwa, kradzieży – stanowią czyny niezgodne z prawem i będą surowo karane.

31. Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami losowymi zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku Stary Staw.

 

Na łowisku zabrania się:

 • zaśmiecania terenu łowiska, oraz zbiornika,
 • samowolnego wycinania roślin – łamania drzew i krzewów,
 • rozpalania ognisk,
 • kąpieli w łowisku,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,
 • głośnego zachowywania się oraz nadużywania alkoholu,
 • łowienia ze środków pływających,
 • używania plecionki na kołowrotku jako linki głównej,
 • przetrzymywania w worku karpiowym złowionych ryb. Złowione karpie i amury po zważeniu i sesji fotograficznej należy niezwłocznie wypuścić
 • nęcenia ziarnem, orzechem (nie wolno zakładać również na włos)
 • parkowania samochodów po za miejscami wyznaczonymi,
 • pozostawiania w wodzie tzw. markerów „H”

 

 

Właściciel łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie w uzasadnionych przypadkach.

Powiązane zdjęcia: