SKLEP

Regulamin Łowiska Stary Staw

1.Wędkowanie na łowisku Stary Staw dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowaniu go.

2.Rezerwacja stanowisk na łowisku odbywa się drogą e-mailową.

3.Mapka wyznaczonych stanowisk karpiowych znajduje się na stronie internetowej www.stary staw.pl

4.Stanowisko uważa się za zarezerwowane jeśli zostanie wniesiona opłata w wysokości co najmniej połowy opłaty za czas planowanego pobytu na łowisku.

5.O ewentualnej rezygnacji z wędkowania w zarezerwowanym terminie należy powiadomić właściciela łowiska terminie minimum  7 dniowym.

6.Właściciel łowiska zastrzega sobie prawo zwrotu zapłaconej kwoty za rezerwację stanowiska  tylko w przypadku wykupienia zezwolenia przez innego wędkarza.

7.Po przybyciu na łowisko należy podpisać akceptację niniejszego regulaminu oraz zapłacić całą kwotę za wędkowanie.

8.Wykupując zezwolenie na wędkowanie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez właściciela łowiska lub osoby wyznaczone kontroli środka transportu i rzeczy osobistych.  Zezwolenie ważne jest tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem na podstawie, którego można stwierdzić tożsamość osoby.

9.W przypadku wcześniejszej rezygnacji z łowienia lub usunięcia z łowiska za nieprzestrzeganie regulaminu zapłacona kwota za udostępnienie łowiska nie zostaje zwrócona.

10.Dopuszcza się wjazd na stanowisko w celu rozpakowania bagaży i załadowaniu ich do samochodu po zakończeniu łowienia.

11. Czasrozładunku i załadunku samochoduna stanowiskach nie jest określony. Wędkowanie wolno rozpocząć po odprowadzeniu pojazdu w wyznaczone miejsce.

12. Celem zachowania ładu i porządku na łowisku wędkarz zobowiązany jest wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie przed i po zakończeniu wędkowania.

13.Śmieci należy zabrać ze sobą. Istnieje możliwość zostawienia śmieci w wyznaczonym miejscu za opłatą 8 zł za każdy worek.

14.Łowisko czynne jest całodobowo w okresie od 1 marca do 31 grudnia.

15. Wędkowanie odbywać się musi tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska oznaczonego numerem przy użyciu 2 wędek. Łowienie na trzeci kij możliwe jest po wykupieniu dodatkowego zezwolenia.

16.W godzinach od 22 do 6 ze względów bezpieczeństwa brama wjazdowa na łowisko zostanie zamknięta. Opuszczanie  łowiska w tych godzinach może odbywać się tylko w nagłych i losowych przypadkach.

17. Właściciel  łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.

18. W przypadku nawałnic, burzy i innych gwałtownych załamań pogody  należy niezwłocznie złożyć wędki, zabezpieczyć obozowisko i  sprzęt i schować się w domku na łowisku.

19. W przypadku zabrania na łowisko psa należy posprzątać wszelkie odchody. Zabrania się puszczania psów luzem.

20. Dopuszcza się możliwość rozbijania namiotów w obrębie stanowiska. Dopuszcza się zanęcanie, sondowanie i wywożenie zestawów  Łódkami zdalnie sterowanymi.

21. Zabrania się używania wszelkich środków pływających – nie dotyczy łódek zanętowych zdalnie sterowanych.

22. Obowiązkowo należy posiadać matę karpiową oraz podbierak karpiowy.

23. Wędzisko musi być uzbrojone w zestaw z samowypinającym się ciężarkiem.

24. Wędkarz , który złowi rybę powyżej 18+ kg musi niezwłocznie poinformować właściciela łowiska w celu oględzin kondycji fizycznej ryby.

25. Właściciel łowiska ma prawo zamknąć akwen na czas zawodów wędkarskich, zarybiania, ewentualnego leczenia ryb lub z innych powodów, za zamknięcie łowiska nie jest zwracana żadna rekompensata chyba, że dokonana została wpłata za rezerwację stanowiska.

26. Każdy wędkarz zobowiązany jest do posiadania i stosowania preparatu dezynfekującego rany ryb po ukłuciach haczyka.

27.W przypadku złowienia ryby  okaleczonej (np: z mocno rozerwanym pyskiem) bądź chorej, rybę pozostawić w worku karpiowym i zgłosić właścicielowi łowiska.

28.Wędkarz, przebywający na łowisku z osobą  towarzyszącą musi bezwzględnie o tym fakcie powiadomić właściciela łowiska. Łowienie ryb przez te osoby jest niedozwolone.

29. Wędkarze, łowiący na łowisku Stary Staw,  godzą się z faktem udostępnienia  zdjęć złowionych ryb w pierwszej kolejności właścicielowi  łowiska w celu reklamy łowiska.

30. Dopuszcza się zabieranie przez wędkarzy ryb:

 • sum zabieramy wszystkie złowione ryby bez limitu wagowego (ewentualnie oddajemy właścicielowi łowiska) zakaz wypuszczania ryby

31. Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie się niezgodne z regulaminem, powoduje natychmiastowe usunięcie z łowiska, unieważnienie zezwolenia bez zwrotu kosztów, a także odmówienie sprzedaży zezwolenia w przyszłości. Wszelkie przypadki kłusownictwa, kradzieży – stanowią czyny niezgodne z prawem i będą surowo karane.

32. Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami losowymi zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku Stary Staw.


Na łowisku zabrania się:

 • zaśmiecania terenu łowiska, oraz zbiornika,
 • samowolnego wycinania roślin – łamania drzew i krzewów,
 • rozpalania ognisk,
 • kąpieli w łowisku,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych po za WC,
 • głośnego zachowywania się oraz nad używania alkoholu,
 • łowienia ze środków pływających,
 • używania plecionki na kołowrotku jako linki głównej,
 • przetrzymywania w worku karpiowym złowionych ryb. Złowione karpie i amury po zważeniu i sesji fotograficznej należy niezwłocznie wypuścić
 • nęcenia surowym ziarnem,
 • parkowania samochodów po za miejscami wyznaczonymi,
 • pozostawiania w wodzie tzw. markerów „H”

 

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ ZABIERANIA Z ŁOWISKA KARPI i AMURÓW.

Właściciel łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie w uzasadnionych przypadkach.

.