Kolejny weekend
Kolejny weekend

Kolejny weekend

Kolejny weekend za nami

Było nieźle choć czekamy na ponowny rozruch dużych karpi po tarle. Przedstawiamy materiał zdjęciowy hołdując przysłowiu, że małe też piękne