Kolejny weekend
Kolejny weekend

Kolejny weekend

Kolejny weekend za nami

Było nieźle choć czekamy na ponowny rozruch dużych karpi po tarle. Przedstawiamy materiał zdjęciowy hołdując przysłowiu, że małe też piękne

Powiązane zdjęcia: