Krystian na swojej pierwszej zasiadce u nas na stanowisku 8 złowił 20,2 kg karpia, a ostatnia wizyta karp około 15 kg ze stanowiska 1.

Powiązane zdjęcia: